Gwerthusiad – ‘Tu ol i’r Calon’

Posted on

Rydw i wedi dysgu llawer fel rheolwr grŵp. Mwynheais i’r profiad newydd yn gweithio fel cynhyrchydd. Yn fy marn i fy nghryfderau oedd bod yn broffesiynol, ac yn wneud yn siŵr roedd pawb yn hapus ac yn deall y broses tri cham. Roedd rhaid i fi fod yn drefnus iawn trwy gydol y proses oherwydd bod llawer o bobl yn dibynnu arna i. Rwyf yn meddwl bod y ddogfen gyda mwy o gryfderau i gymharu â gwendidau. Wnes i ddechrau’r prosiect yn hwyr iawn. Felly roedd gennym ddim ond un deg chwe diwrnod i orffen yr holl brosiect. Roeddwn i wedi dysgu bod golygu yn cymryd llawer o amser felly tro nesaf i fi creu prosiect fel cynhyrchydd byddwn yn creu amserlen sy’n rhoi digon o amser i’r golygydd i gwblhau’r prosiect heb ruthro. Cafon ni problem arall a oedd y sain. Ar ôl ffilmio’r cyfweliad gyntaf gyda Wayne Johnson sylweddolon ni bod y sain yn rhy isel. Felly fel cynhyrchydd roeddwn i wedi siarad â Kyra Taylor iddi hi wneud yn siŵr i roi’r mic yn agosach at y person sy’n cael ei gyfweld.

           Fel grŵp gweithio’n ni dda gyda’i gilydd a lwyddon ni i greu dogfen ddiddorol ac addysgol. Roedd Tom Fears yn weithredwr camera a golygydd y prosiect. Mae ganddo lawer o brofiad o weithio ar gamera a golygu oherwydd mae’n astudio ffilm a theledu yn Brifysgol Aberyswth felly roedd e’n berffaith am y swydd. Y technegydd sain oedd Kyra Taylor. Mae hi’n astudio Ffilm a Theledu yn Brifysgol De Cymru. Mae gan Kyra ddiddordeb mawr yn cael mwy o brofiad o weithio mewn criw cynhyrchu. Felly roeddwn i’n hapus iawn iddi hi cymred rhan yn fy mhrosiect. Yn fy marn i fyddaf yn bendant yn gofyn i Tom Fears a Kyra Taylor i bod yn rhan o fy nghriw cynhyrchu yn y dyfodol.

Nod y ddogfen oedd codi ymwybyddiaeth o’r argyfwng meddygol yn y Deyrnas Unedig. Roeddwn i wedi rhannu gwybodaeth bwysig am drawiad ar y galon a sut mae’n effeithio ar fywydau bobl a’i theuluoedd. Wnaethon ni llwyddo i gadw i’r briff gan greu dogfen pump i deg munud o hyd a chodi ymwybyddiaeth i’r gynulleidfa targed. Cefais i adborth nol o’r gynulleidfa sydd wedi gweld y ddogfen ar-lein. Dwedon nhw roedd hi’n addysgiadol ac yn emosiynol iawn. Rydw i’n hapus iawn gyda’r adborth nol o’r gynulleidfa felly wnes i lwyddo i gadw at y briff.

Trwy greu’r ddogfen yma defnyddiais i lawer o sgiliau. Yn fy marn i mae sgil cyfathrebu yn hollol bwysig oherwydd ni fydd y broses wedi gweithio heb y sgil cyfathrebu cywir. Dysgais i fwy o ffeithiau am drawiad ar y galon trwy weithio ar y prosiect yma ac rydw i wedi cyflwyno hyn yn y ddogfen. Rydw i’n meddwl bod y ddogfen yn llwyddiannus iawn. Rydw i wedi mwynhau gweithio fel cynhyrchydd yn y criw cynhyrchu ac mae hi wedi rhoi mwy o hyder i fi i anelu’n uwch ar brosiect yn y dyfodol.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s