About/Amdanaf

1098135_10152092952044619_333387462_n

BETHAN ANGHARAD JAMES
ENGLISH: 
PRODUCER | 1ST CLASS HONOURS DEGREE | WELSH SPEAKER | BASED IN CARDIFF 
I have recently graduated from the University of South Wales ATRiuM School of Creative and Cultural Industries. I graduated with a First Class Honours Degree in Cynyrchu’r Cyfryngau (Media Production) Bilingual Pathways.
Over the last three years I’ve gained many production skills through working on my own individual projects and working with a variety of production companies within the Media Industry.
I have gained experience in working as:
Outside Production
Director
Producer
Runner
Researcher
Camera Operator
Camera Assistant
Sound Operator
Editor
Television Studio 
Director
Floor Manager
Camera Operator
Lighting
Sound
My goal in life is to work my way up in the Media Industry to become a successful Producer for a Television Company.
I am an enthusiastic and confident person who enjoys working with new people! 🙂
Drop me an e-mail or text me:
E-mail: bethjames1994@hotmail.com
Phone: 07795663683
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
BETHAN ANGHARAD JAMES
CYMRAEG: 
CYNHYRCHYDD | GRADD DOSBARTH CYNTAF | SIARADWR CYMRAEG | SEILIEDIG YNG NGHAERDYDD
Rydw i wedi graddio yn ddiweddar o Brifysgol De Cymru ATRiuM Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol. Rydw i wedi graddio gyda Gradd Dosbarth Cyntaf Anrhydedd mewn Cynyrchu’r Cyfryngau Llwybrau Dwyieithog.
Dros y tair blynedd diwethaf rwyf wedi ennill llawer o sgiliau cynhyrchu trwy weithio ar fy prosiectau unigol a gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau cynhyrchu yn y Diwydiant Cyfryngau.
Yr wyf wedi cael y profiad o weithio fel:
Cynhyrchu Tu Fas
Cyfarwyddwr
Cynhyrchydd
Rhedwr
Ymchwilydd
Gweithredwr Camera
Gweithredwr Sain
Cynorthwy-ydd Camera
Cynorthwy-ydd Sain
Golygydd
Television Studio 
Cyfarwyddwr
Rhedwr
Rheolwr Llawr
Gweithredwr Camera
Cynorthwy-ydd Camera
Goleuadau
Sain
Fy nod mewn bywyd yw i weithio fy ffordd i fyny yn y Diwydiant Cyfryngau i fod yn Gynhyrchydd llwyddiannus ar gyfer Cwmni Teledu.
Rwyf i’n berson brwdfrydig a hyderus sy’n mwynhau gweithio gyda phobl newydd! 🙂
Anfonwch e-bost neu tecst i fi:
E-Bost: bethjames1994@hotmail.com
Ffôn: 07795663683

At the moment I am looking for more work experience in the media industry to gain more skills and confidence. Plus to extend my list of contacts.

Advertisements

3 thoughts on “About/Amdanaf

  Heledd Hardy said:
  October 18, 2013 at 1:56 pm

  Diolch am dy ebost. Gwefan yn edrych yn dda. Wyt ti’n mynd i gynnwys Cymraeg ar dop y dudalen? cyswllt/amdan…?

  Beth Angharad responded:
  October 18, 2013 at 2:10 pm

  Ydw. Dwi dal wrthi yn gweithio ar y tudalen 🙂

  Beth Angharad responded:
  October 18, 2013 at 2:12 pm

  Ar y llun sepia o ddinas ar yr ochr dde, os ydych yn clicio ar y llun mae’n agor tudalen gwefan arall dwi wedi creu ac yn dda yn gweithio ar 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s