Work Experience/Profiad Gwaith

1509662_10152543327541521_1253059786_n

Es i ar brofiad gwaith ar 28/1/14 gyda rhaglen ‘Y Lle’ ar sianel S4C. Roedd fy rôl ar y diwrnod oedd ymchwilydd/rhedwr i’r tîm gynhyrchu ar gyfer sioot fasiwn o’r enw ‘Stylist Wars’. Roedd Leni Hatcher o’r rhaglen ‘Y Lle’ wedi bostio ar grŵp ‘Awyr Las’ ar Facebook yn gofyn am fyfyrwyr sydd â diddordeb yn cymryd rhan yn y sioot. Roedd Leni yn gofyn am fyfyrwyr sydd yn berson ifanc, bywiog, trefnus ac sydd â diddordeb mewn ffasiwn. Ar ôl e-bostio Leni yn cynnig am y profiad gwaith roedden ni wedi cwrdd ar ddydd Sul 25/1/14 yn ‘Porters’ i drafod gofyniad y profiad gwaith. Roeddwn i wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn. Cefais i’r cyfle i ddefnyddio’r camera, setio’r goleuadau a helpu fel rhedwr.

20140117_145639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffilmio ffilm fer ar gyfer plant yn Ysgol Iolo Morgannwg yn Y Bont-faen.

Filming a short film for children in Ysgol Iolo Morgannwg in Cowbridge.

Sgript gan/ Script by – Mathew Glyn

marigold

Es i ar brofiad gwaith i MariGold Yng Nghaerdydd ar 23/10/13 am un diwrnod. Ges i’r cyfle i weld sut mae’r cwmni yn gweithio. Gwelais i tu fewn i’r adeilad llawn gwisgoedd amrywiol. Yn ystod fy amser yn y siop roeddwn i wedi ateb y ffon, delio gyda chwsmeriaid, helpu rhoi gwisgoedd at ei gilydd am hysbysebion a rhaglenni teledu a hefyd wnes i gwisgo dwy mannequin roedd o’r blaen y siop. Roedd hyn yn brofiad grêt i weld pa mor bwysig yw gwisgoedd yn y cyfryngau a chyfle i ychwanegu at fy nghysylltiadau gwaith.

1796449_406939642776576_290109814_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Here is a picture of the SSP Media team at the National Procurement Awards at City Hall in Cardiff.

Dyma lun o’r tîm SSP Media yn y ‘National Procurement Awards’ yn ‘City Hall’ yng Nghaerdydd.

20131127_123922

Dyma lun o’r ail ddiwrnod yn ffilmio ar gyfer promo Canolfan ABC yn Gampws Llandaf! Roeddwn i wedi cymryd rhan fel gweithredwr camera. Roeddwn i wedi mwynhau y profiad yn gweithio fel team cynhyrchu yn fawr iawn.

Cyfarwyddwr/Director : Mali Rees
Cynhyrchydd/Producer : Aled Bishop
Golygwyr/Editors : Elen Jones & Siwan Cati
Camera : Beth Angharad, Steffan Griffiths & Elen Jones
Sain/Sound : Sioned Evans
Cynorthwydd Cynhyrchu : Catrin Euron

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s