Ffasiwn Wars ar Y Lle

Posted on

Y Lle: Cyfres gylchgrawn ar S4C.
Y Lle is a weekly magazine programme on S4C.

Advertisements

Prifysgol DeCymru – Campws Trefforest

Posted on

20141030_124644

Google+ Website – Andrew Jones ‘Music For You’

Posted on Updated on

https://plus.google.com/106222605638081554334/about
https://www.youtube.com/channel/UC_e_aiMo9Z4Sn-eETLNJ3Ag

Here is a link to a Google+ website and a youtube account I created as part of a project for Andrew Jones a musician that wanted to advertise his company called ‘Music For You’. Myself and Tom Fears had 2 months to create the both websites and edit 40+ videos ready to be updated to the Youtube account. Andrew Jones was very happy with the final product.

Outtakes – Gwethusiad/Evaluation – Dogfen ‘Tu ol i’r Galon’ / ‘Behind the Heart’

Video Posted on

Producer – Bethan James
Editor – Tom Fears
Camera – Tom Fears + Bethan James
Sound – Tom Fears – Kyra Taylor
Narrator – Rhiannon James
Animation – Sam Aylward

Interviews –
Wayne Johnson
Peter James
Penny Ridout

Actors –
Jacke Fears
Greg Fears
Meg Fears
Alex Waite
Rhiannon James

Gwerthusiad – ‘Tu ol i’r Calon’

Posted on

Rydw i wedi dysgu llawer fel rheolwr grŵp. Mwynheais i’r profiad newydd yn gweithio fel cynhyrchydd. Yn fy marn i fy nghryfderau oedd bod yn broffesiynol, ac yn wneud yn siŵr roedd pawb yn hapus ac yn deall y broses tri cham. Roedd rhaid i fi fod yn drefnus iawn trwy gydol y proses oherwydd bod llawer o bobl yn dibynnu arna i. Rwyf yn meddwl bod y ddogfen gyda mwy o gryfderau i gymharu â gwendidau. Wnes i ddechrau’r prosiect yn hwyr iawn. Felly roedd gennym ddim ond un deg chwe diwrnod i orffen yr holl brosiect. Roeddwn i wedi dysgu bod golygu yn cymryd llawer o amser felly tro nesaf i fi creu prosiect fel cynhyrchydd byddwn yn creu amserlen sy’n rhoi digon o amser i’r golygydd i gwblhau’r prosiect heb ruthro. Cafon ni problem arall a oedd y sain. Ar ôl ffilmio’r cyfweliad gyntaf gyda Wayne Johnson sylweddolon ni bod y sain yn rhy isel. Felly fel cynhyrchydd roeddwn i wedi siarad â Kyra Taylor iddi hi wneud yn siŵr i roi’r mic yn agosach at y person sy’n cael ei gyfweld.

           Fel grŵp gweithio’n ni dda gyda’i gilydd a lwyddon ni i greu dogfen ddiddorol ac addysgol. Roedd Tom Fears yn weithredwr camera a golygydd y prosiect. Mae ganddo lawer o brofiad o weithio ar gamera a golygu oherwydd mae’n astudio ffilm a theledu yn Brifysgol Aberyswth felly roedd e’n berffaith am y swydd. Y technegydd sain oedd Kyra Taylor. Mae hi’n astudio Ffilm a Theledu yn Brifysgol De Cymru. Mae gan Kyra ddiddordeb mawr yn cael mwy o brofiad o weithio mewn criw cynhyrchu. Felly roeddwn i’n hapus iawn iddi hi cymred rhan yn fy mhrosiect. Yn fy marn i fyddaf yn bendant yn gofyn i Tom Fears a Kyra Taylor i bod yn rhan o fy nghriw cynhyrchu yn y dyfodol.

Nod y ddogfen oedd codi ymwybyddiaeth o’r argyfwng meddygol yn y Deyrnas Unedig. Roeddwn i wedi rhannu gwybodaeth bwysig am drawiad ar y galon a sut mae’n effeithio ar fywydau bobl a’i theuluoedd. Wnaethon ni llwyddo i gadw i’r briff gan greu dogfen pump i deg munud o hyd a chodi ymwybyddiaeth i’r gynulleidfa targed. Cefais i adborth nol o’r gynulleidfa sydd wedi gweld y ddogfen ar-lein. Dwedon nhw roedd hi’n addysgiadol ac yn emosiynol iawn. Rydw i’n hapus iawn gyda’r adborth nol o’r gynulleidfa felly wnes i lwyddo i gadw at y briff.

Trwy greu’r ddogfen yma defnyddiais i lawer o sgiliau. Yn fy marn i mae sgil cyfathrebu yn hollol bwysig oherwydd ni fydd y broses wedi gweithio heb y sgil cyfathrebu cywir. Dysgais i fwy o ffeithiau am drawiad ar y galon trwy weithio ar y prosiect yma ac rydw i wedi cyflwyno hyn yn y ddogfen. Rydw i’n meddwl bod y ddogfen yn llwyddiannus iawn. Rydw i wedi mwynhau gweithio fel cynhyrchydd yn y criw cynhyrchu ac mae hi wedi rhoi mwy o hyder i fi i anelu’n uwch ar brosiect yn y dyfodol.

Dogfen – Tu ôl i’r Galon

Video Posted on

Cynhyrchydd – Bethan James
Camera – Tom Fears + Bethan James
Sain – Tom Fears + Kyra Taylor
Animeiddio – Sam Aylward
Adroddwr – Rhiannon James